Change settings
Maak Een Afspraak

Mart Visser ontwerpt bijzondere stalen kunstwerk / monument voor slachtoffers mensenhandel

Slachtoffers van kinderhandel en mensenhandel krijgen een gezicht. Op het terrein van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) in Leeuwarden wordt op 3 november een monument onthuld. Het is een stalen constructie met beeltenissen, ontworpen door Mart Visser. Het monument is in opdracht van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel gemaakt. Het CKM is een initiatief van Fier, het landelijk expertisecentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties, en kinderrechtenorganisatie Terre des Hommes. De Nationale Postcode Loterij heeft het monument financieel mogelijk gemaakt.

Het onzichtbare zichtbaar maken
Met het monument wil het CKM aandacht vragen voor de miljoenen slachtoffers die mensenhandel jaarlijks maakt, zowel in binnen- als buitenland. 'Mensenhandel onttrekt zich vaak aan het blote oog, terwijl het een levensgroot probleem is met vaak traumatische gevolgen', zegt directeur Linda Terpstra van Fier. 'Met het monument willen wij het onzichtbare zichtbaar maken.' Fier en Terre des Hommes hebben hun krachten gebundeld ten behoeve van een betere rechtspositie van slachtoffers van mensenhandel en voor bewustwording en lobby op dit onderwerp. Ook werken de organisaties samen aan een veilige terugkeer. 'Wij begeleiden slachtoffers van mensenhandel zodat ze veilig en met toekomstperspectief kunnen terugkeren naar hun land van herkomst', zegt directeur Albert Jaap van Santbrink van Terre des Hommes.

Dwang en misleiding
In ons land worden dagelijks duizenden kinderen, jongeren en volwassenen uitgebuit door hun mensenhandelaar. Veel vrouwen en meisjes zijn slachtoffer van seksuele uitbuiting, met name in de prostitutie. Veel andere slachtoffers werken tegen veel te lage lonen en in slechte omstandigheden in de horeca, bouw of land- en tuinbouw. Op dit moment volgen een kleine tweehonderd slachtoffers bij Fier een zorgtraject. Een kwart van hen komt uit Nederland. Van de buitenlandse slachtoffers komen de meesten uit West-Afrika.

Verhalen
Mart Visser heeft bij het ontwerp van het monument gekozen voor een stalen constructie. 'Staal staat symbool voor veiligheid, en die krijgen de slachtoffers hier.' Visser koos voor gezichten die niet herkenbaar zijn maar waar wel een verhaal achter zit. Want hoewel de verhalen over mensenhandel aan het licht komen, blijven de slachtoffers onbekend. 'En daarom heb je geen idee of het een man of een vrouw is. Kind of volwassene. Transseksueel of hetero. Donker of blank. Maar één kop, de derde van rechts boven, daar kijk je doorheen. En daarachter staat de Veilige Veste van Fier. De boodschap? Eén organisatie die ieder slachtoffer kan helpen. Die ene kop, dat is Fier.'

Sidebar